♦ Przypominamy, że dekoracja grobu i dbałość o jego estetykę nie są tożsame z prawem do grobu
♦ Groby bez ważnej opłaty będą likwidowane i przekazane do nowych pochówków, opłatę należy ponawiać co 20 lat licząc od daty założenia grobu, a nie pogrzebu

Kancelaria Cmentarzy

Katolickiej Parafii Św. Lamberta w Radomsku

97-500 Radomsko, Wyszyńskiego 96

tel. 44 683 76 12

e-mail : kancelaria@cmentarzeradomsko.pl

Kancelaria czynna :

od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15

w sobotę w godzinach 8-10

 

Formularz kontaktowy :