♦ Przypominamy, że dekoracja grobu i dbałość o jego estetykę nie są tożsame z prawem do grobu
♦ Groby bez ważnej opłaty będą likwidowane i przekazane do nowych pochówków, opłatę należy ponawiać co 20 lat licząc od daty założenia grobu, a nie pogrzebu

Informujemy, że w dniach 29.10.2019 - 6.11.2019 zabronione są wszelkie prace kamieniarskie

Przypominamy, że dekoracja grobu i dbałość o jego estetykę nie są tożsame z prawem do grobu

Groby bez ważnej opłaty będą likwidowane i przekazane do nowych pochówków, opłatę należy ponawiać co 20 lat licząc od daty założenia grobu, a nie pogrzebu

Każdy grób musi posiadać czytelny numer, który należy umieścić z lewej dolnej jego strony

♦Informujemy, że zdjęcia grobów aktualizowane są cyklicznie co kilka miesięcy na podstawie rejestru przeróbek i budowy pomników prowadzonego przez Kancelarię Cmentarzy

Instalacja wodociągowa jest wyłączana jesienią (zwykle w październiku lub na początku listopada), gdy prognozowane są spadki temperatury poniżej 0ºC, i włączana na wiosnę (zwykle na początku kwietnia), gdy ustąpią przymrozki.