♦ Przypominamy o konieczności natychmiastowego usunięcia ławek i płyt betonowych z ciągów komunikacyjnych w kwaterze D10 na cmentarzu "Nowym"

Mapa dojazdu do cmentarza "Nowego" w Radomsku : kliknij link

nowyradomsko

Mapa dojazdu do cmentarza "Starego" W Radomsku : kliknij link

staryradomsko

Cmentarze, to „...jedna wielka historia na trwale mogiłami zapisana”.

Radomszczańskie i pod radomszczańskie nekropolie, to również trwały dokument historyczny dla czasów obecnych i dla pokoleń. Należy go więc wspomóc poprzez badanie tej cmentarnej wiedzy i umiejscawianie jej w historii naszego miasta.

Przyjmując, że pierwszy parafialny kościół wybudowano w XII wieku, można uznać, że wokół świątyni dziś św. Lamberta, powstał pierwszy grzebalny katolicki cmentarz. Kościół parafialny z parafialnym cmentarzem od wieków stanowił nierozerwalną całość.

W pierwszych latach zaboru władze pruskie w sposób kategoryczny nakazały przeniesienie cmentarza i władze miejskie wspólnie z parafią wyznaczyły dziewiczy teren na cmentarz przy ulicy Strzałkowskiej dziś Prymasa Wyszyńskiego. Za datę powstania Cmentarza Starego przyjmuje się rok 1807, chociaż tak na dobre funkcjonuje on dopiero od 1869 roku.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku władze miejskie wspólnie z proboszczem parafii św. Lamberta doszły do wniosku, że Cmentarz Stary staje się niewystarczający. Budowę kolejnego, do dzisiaj nazywanego Cmentarzem Nowym, rozpoczęto w 1922 roku.

Lata mijają, a nekropolie rozrastają się. Przybywa nowych grobów które obecnie liczymy już w tysiącach.

Aby ułatwić poruszanie się po terenie cmentarza udostępniamy dla Państwa szczegółowy jego plan. Po wpisaniu nazwiska osoby zmarłej na ekranie zobaczymy jego dokładną lokalizację oraz podstawowe informacje.

Jak każdy nowy program może zwierać on błędy, proszę więc o informacje które wpisujemy w zakładce kontakt.

Kierownik Cmentarzy „Starego” i „Nowego”

Katolickiej Parafii św. Lamberta w Radomsku

Roman Walas