♦ Przypominamy o konieczności natychmiastowego usunięcia ławek i płyt betonowych z ciągów komunikacyjnych w kwaterze D10 na cmentarzu "Nowym"


Od 22 kwietnia w uzasadnionych przypadkach Mszę świętą można sprawować w obecności trumny z ciałem lub urny z prochami. Przejście do grobu z trumną lub z urną może mieć miejsce wyłącznie gdy w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza lub na jego terenie jest kościół lub kaplica. W uroczystości pogrzebowej może uczestniczyć do 50 osób, jednakże nadal obowiązuje bezwględny nakaz zachowania odległości oraz zakrywanie twarzy i rąk. Na terenie kościoła i kaplicy obowiązuje zasada 15m2 dla jednej osoby Powyższe zmiany nie dotyczą organizacji pogrzebów osób zmarłych na COVID-19. Przypominamy, że z cmentarza "Nowego" i "Starego" w Radomsku nadal nieodpłatnie transmitujemy uroczystości pogrzebowe drogą Internetową.