♦ Zarządzenie o postępowaniu na Cmentarzach dla Firm Pogrzebowych i rodzin osób zmarłych.
♦Realizacja w trybie natychmiastowym t.j z dniem 19 marca 2020 do odwołania lub innej koniecznej regulacji.
Na cmentarzu nie organizuje się konduktów żałobnych. Uroczystość rozpoczyna III stacja. Trumna lub urna z osobą zmarłą dostarczana jest przez firmę pogrzebową wprost pod grób. Od dnia 25 marca 2020 przy grobie może przebywać maksymalnie 5 uczestników nie wliczając kapłana i pracowników firmy pogrzebowej. Po pogrzebie kapłan zaprosi najbliższą rodzinę na Mszę Świętą.
Z parafii św. Lamberta msze odprawiane będą w Kościele o. Pio przy Cmentarzu Nowym bądź Kaplicy Cmentarnej przy Cmentarzu Starym. Inne parafie w zależności od uzgodnienia ze swoim kapłanem: na cmentarzu lub w kościele parafialnym.