Dz.U.2020.1356 | Akt obowiązujący Wersja od: 3 października . 2020 r. § 24. - [Obowiązek zakrywania ust i nosa]
1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa


Na dzień dzisiejszy nie planujemy zamykania naszych nekropolii w dnia 1 i 2 listopada. Przypominamy, że na terenie cmentarzy obowiązuje wysoki reżim sanitarny. Nie gromadźmy się licznie przy grobach. Minimalny dystans od siebie to 1,5 m, dopuszczalne zgromadzenia to 10 osób a odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Nakaz zakrywania nosa i ust obowiązuje do odwołania. Apelujemy do mieszkańców Radomska by groby zmarłych odwiedzali w dniach innych niż 1 i 2 listopad. Dajmy szansę osobom przyjeżdżającym z daleka.