♦ Przypominamy o konieczności natychmiastowego usunięcia ławek i płyt betonowych z ciągów komunikacyjnych w kwaterze D10 na cmentarzu "Nowym"