♦ Przypominamy, że dekoracja grobu i dbałość o jego estetykę nie są tożsame z prawem do grobu
♦ Groby bez ważnej opłaty będą likwidowane i przekazane do nowych pochówków, opłatę należy ponawiać co 20 lat licząc od daty założenia grobu, a nie pogrzebu